İç Kontrol Faaliyetleri

 

Genel Bilgiler

 

Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü 2012-2013 akademik yılında Kilis 7 Aralık Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı ile öğrenci alımına başlamış olup 2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren Aşçılık programı   öğrenci alımları yapılmış ve iki program olarak eğitim öğretime devam edilmiştir. 2017-2018 akademik yılında Meslek Yüksekokulu bünyesinden ayrılarak Kilis 7 Aralık Üniversitesine bağlı Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu olarak kurulmuş olup I. öğretim Turizm ve Otel İşletmeciliği,  Aşçılık programları ile ön lisans düzeyinde akademik eğitim öğretime devam etmektedir. Bu programlarda hizmet üretim süreçlerinde görev alabilecek veya kendi adına işyeri açabilecek nitelikli ara kademe insan gücü yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Seyahat, Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü 2017-2018 akademik yılında Seyahat Hizmetleri Programı ile öğrenci alımına başlamış ve ön lisans düzeyinde akademik eğitime devam etmektedir. 

Değişen ve gelişen turizm sektöründe misafir beklentilerini karşılayabilecek nitelikli meslek elemanlarına ihtiyaç zaman içerisinde artmaktadır. Meslek Yüksekokulu içerisinde yer alan Turizm ve Otel İşletmeciliği, Aşçılık ve Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programları; mesleki otomasyon programlarına ve yabancı dile vakıf, nitelikli insan gücünün karşılanmasına yönelik sektörün ihtiyacını karşılayabilecek, mesleki yeterliliğe, teorik ve pratik bilgi ve beceriye sahip,  gelişime açık ve sektörle işbirliği içerisinde istihdam edilmesini sağlayacak önlisans programlarıdır. 

 

 

 

1- Kontrol Ortamı Standartları

 İç Kontrol Komisyonu

KOS1-Etik Değerler  ve Dürüstlük

Etik Sözleşmesi

KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri 

Misyon- Vizyon

Teşkilat Yapısı

-Hassas Görevler

-Görev Tanım Formu

KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme

-Performans Değerlendirme Formu

KOS4- Yetki Devri Formu

 

2- Risk Değerlendirme 

 RDS1- Planlama ve Programlamı

 

RDS 2- Risk Belirleme ve Değerlendirme

 Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu

 Risk Haritası 

 Risk Puan Tablosu

 Risk Eylem Planı Tablosu

 Risk Eylem Planı Çalışma Grubu

Risk Profili Tablosu

 

3- Kontrol Faaliyetleri ve Standartları

 KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

  - Kontrol Stratejleri ve Yöntemleri

 KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi

  - Hizmet Envanteri 

  - Hizmet Standartları

  - İş akış Şemaları

KFS3- Görevlerin AYRILIĞI

KFS4- Hiyerarşik Kontroller

KF55- Faaliyetlerin Sürekliliği

   - Görev Tanımları

   - Görev Devri Formu 

KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri

       - Erişim Yetki Taahütnamesi

 

4- Bilgi Sistemleri Kontrolleri

  BİS1- Bilgi ve İletişim 

  BİS2- Raporlama- Birim Faaliyetleri

         -2018 Faaliyet Raporu

  BİS3- Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve Düzenlidir)

  BİS4- Hata, Usulsüzlük ve YOlsuzlukların Bildirlimesi

         - Personel Öneri Formu

         - Şikayet Dilekçesi

         - Tutanak

 

5- İzleme

 İS1- İç Kontrol Değerlendirmesi

    - İç Kontrol Değerlendirme Formıu 

 

 İS2- iÇ Denetim 

 

 

 

İÇ KONTROL TOPLANTISI

 

   Üniversitemizde Rektör Yardımcısı Prof . Dr. İbrahim Halil Seyrek başkanlığında, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde Uyum Eylem Planı çerçevesinde İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri 18.01.2019 tarihli Rektörlük Oluru ile oluşturuluşmuş olup,  İç Kontrol İzleme Ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri’ne yönelik iç kontrol sistemi hakkında ilk farkındalık toplantısı gerçekleştirilmiş olup Uyum eylem planı hazırlık çalışmalarına devam edilmektedir.


 


Son Güncelleme: 2020-01-06 10:28:20
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2020