İç Kontrol Faaliyetleri

 

Genel Bilgiler

 

Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü 2012-2013 akademik yılında Kilis 7 Aralık Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı ile öğrenci alımına başlamış olup 2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren Aşçılık programı   öğrenci alımları yapılmış ve iki program olarak eğitim öğretime devam edilmiştir. 2017-2018 akademik yılında Meslek Yüksekokulu bünyesinden ayrılarak Kilis 7 Aralık Üniversitesine bağlı Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu olarak kurulmuş olup I. öğretim Turizm ve Otel İşletmeciliği,  Aşçılık programları ile ön lisans düzeyinde akademik eğitim öğretime devam etmektedir. Bu programlarda hizmet üretim süreçlerinde görev alabilecek veya kendi adına işyeri açabilecek nitelikli ara kademe insan gücü yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Seyahat, Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü 2017-2018 akademik yılında Seyahat Hizmetleri Programı ile öğrenci alımına başlamış ve ön lisans düzeyinde akademik eğitime devam etmektedir. 

Değişen ve gelişen turizm sektöründe misafir beklentilerini karşılayabilecek nitelikli meslek elemanlarına ihtiyaç zaman içerisinde artmaktadır. Meslek Yüksekokulu içerisinde yer alan Turizm ve Otel İşletmeciliği, Aşçılık ve Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programları; mesleki otomasyon programlarına ve yabancı dile vakıf, nitelikli insan gücünün karşılanmasına yönelik sektörün ihtiyacını karşılayabilecek, mesleki yeterliliğe, teorik ve pratik bilgi ve beceriye sahip,  gelişime açık ve sektörle işbirliği içerisinde istihdam edilmesini sağlayacak önlisans programlarıdır. 

 

 


1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

İç Kontrol Komisyonu

KOS1-Etik Değerler  ve Dürüstlük

Etik Sözleşmesi

KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri 

Misyon- Vizyon

Teşkilat Yapısı

Hassas Görevler

Görev Dağılımları

KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performansı

Performans Değerlendirme Formu

KOS4- Yetki Devri

Yetki Devri Formu

2- RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI

 RDS1- Planlama ve Programlamı


RDS 2- Risklerin  Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

 Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu

 Risk Haritası 

 Risk Puan Tablosu

 Risk Eylem Planı Tablosu

 Risk Eylem Planı Çalışma Grubu

Risk Profili Tablosu

Risk Envanteri Tablosu

3- KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

 KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

  Kontrol Stratejleri ve Yöntemleri

 KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

 Hizmet Envanteri 

 Hizmet Standartları

  İş akış Şemaları

KFS3-Görevler Ayrılığı

Görevlerin Ayrılığı

KFS4- Hiyerarşik Kontroller

Hiyerarşik Yapı

KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği

Görev Tanımları

Görev Devri Formu 

KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri

Erişim Yetki Taahütnamesi

4- BİLGİ VE İLETİŞİM

  BİS1-Bilgi ve İletişim

 Bilgi ve İletişim 

  BİS2- Raporlama

 2020 Faaliyet Raporu

 2021 Faaliyet Raporu

  BİS3- Kayıt ve Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve Düzenlidir)

  BİS4- Hata, Usulsüzlük ve YOlsuzlukların Bildirilmesi

  Personel Öneri Formu

  Şikayet Dilekçesi

  Tutanak

5- İZLEME

 İS1- İç Kontrolün Değerlendirilmesi

  İç Kontrol Değerlendirme Formu


 İS2- İç Denetim 

 

 

 

 


Son Güncelleme: 2022-05-12 14:22:26
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2022