Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü bünyesinde Turizm ve Otel İşletmeciliği ile Aşçılık Programı olmak üzere iki program yer almaktadır.

 

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programının temel amacı; turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu; turizm alanında gerekli olan teorik bilgi ve sektörsel deneyime, karar verebilme ve uygulayabilme yeteneğine sahip, yabancı dile hakim, bilgisayar teknolojilerini kullanabilen, turizm alanındaki gelişmeleri yakından izleyen, kaliteli hizmete önem veren, vizyonu geniş, girişimci ve sürekli gelişime açık, turizmciler yetiştirmektir.

Hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilebilmesi için mesleki uygulamaya dayanan eğitim ve staj önemli bir yer tutmaktadır. Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğrencileri ikinci yarıyılın sonunda 30 iş günü olan stajlarını gerek yörede gerekse ülke genelinde bulunan turizm işletmelerinde yapabilmektedirler.

 

Aşçılık Programı

Aşçılık salt yemek yapma işi olmayıp aynı zamanda önemli bir sanattır. Teorik derslerin uygulamaya yansıması sonucu, 2 yıllık yoğun bir eğitimden geçen aşçı adaylarının, aşçılık sanatının geliştirilmesine katkı sağlamaları amaçlanmakta, bu doğrultuda bilgi ve beceriye sahip olmaları sağlanmaktadır. Mezunlarımız Dünya’da ve Türkiye’de toplu beslenme yapan tüm kurumlarda çalışma imkanı bulabileceği gibi, sağlık kurumlarının mutfaklarında da rahatlıkla çalışabilecek bir altyapıya sahiptir.

Üniversitemiz Aşçılık Programı’ndan mezun olacak aşçıların; Dünya’da değişen yeme akımlarını takip eden, Türk Mutfağının gelişmesi ve tanıtılmasına katkı veren, dünya mutfakları konusunda bilgi sahibi olan ve beslenmenin sağlık üzerine etkisini bilen meslek mensupları olması hedeflenmektedir. Aşçılık Programı öğrencileri ikinci yarıyılın sonunda 30 iş günü olan stajlarını gerek yörede gerekse ülke genelinde bulunan turizm işletmelerinde yapabilmektedirler.

Son Güncelleme: 2021-06-14 15:44:28
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2021