TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU

Otel Lokanta ve İkram hizmetleri Bölümü 2012-2013 akademik yılında Kilis 7 Aralık Üniversitesi Meslek Yüksekokuluna bünyesinde açılan Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı ile eğitim faaliyetine başlanmış olup 2015-2016 akademik yılında I. ve II. öğretim Aşçılık Programı da açılarak iki program olarak eğitim öğretime devam etmiştir. 2017-2018 akademik yılında Meslek Okulu bünyesinden ayrılarak Kilis 7 Aralık Üniversitesine bağlı Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulumuz … sayılı kanun .. maddesi uyarınca.. tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla kurulmuş olup 2017-2018 Akademik yılında I. Öğretim Turizm ve Otel İşletmeciliği, I ve II. öğretim Aşçılık programları ile ön lisans düzeyinde akademik eğitim öğretime devam edilmektedir. Bu programlarda hizmet üretim süreçlerinde görev alabilecek veya kendi adına işyeri açabilecek nitelikli ara kademe insan gücü yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Değişen ve gelişen turizm sektöründe müşteri beklentilerini karşılayabilecek nitelikli meslek elemanlarına ihtiyaç zaman içerisinde artmaktadır. Bölüm içerisinde yer alan turizm ve otel işletmeciliği ve aşçılık programları; mesleki otomasyon programlarına ve yabancı dile vakıf, nitelikli insan gücünün karşılanmasına yönelik sektörün ihtiyacını karşılayabilecek, mesleki yeterliliğe, teorik ve pratik bilgi ve beceriye sahip,  gelişime açık ve sektörle işbirliği içerisinde istihdam edilmesini sağlayacak önlisans programlarıdır.

Son Güncelleme: 2023-12-04 15:04:34
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2023